جزئیات خود را فراموش کرده اید؟

بانهايت تاسف و تاثر سي كنگ چوتز چون يكي برجسته ترين هنرجويان استاد ايپ من و سر سلسه وينگ چون اينترنشنال از ميان ما به ديار باقي شتافتند اين غم بزرگ رو به سي كنگ دونالد مك و جامعه وينگ چون تسليت عرض مي كنم.   محسن باسو

مراحل و درجات

جمعه, ۲۶ آذر ۱۳۹۵ توسط

سازمان بین المللی وینگ چون کونگ فو سطح(درجه) فرم رنگ شالبند خطوط شالبند سطح هنرجویان سطح ۱ سیو نیم تائو مشکی ۱ خط سبز هنرجوی مبتدی سطح ۲ سیو نیم تائو مشکی ۲ خط سبز هنرجوی مبتدی سطح ۳ چام کیو مشکی ۱ خط آبی هنرجوی متوسط سطح ۴ چام کیو مشکی ۲ خط آبی

استاد بزرگ ایپ من

جمعه, ۲۶ آذر ۱۳۹۵ توسط

سال ۱۸۹۹-۱۹۰۵،دوران ۶الی ۱۲سالگی :فراگیری وینگ چون کونگ فوتحت نظرچان واه شون(واه صراف)درسالن خانوادگی ایپ من واقع درخیابان اصلی فوشان ،درآن زمان همشاگردی های ایپ من عبارت بودند ازلو یوچای ،انجی چونگ سو،چان یومین،ان سیولو و…… سال ۱۹۰۵،سن ۱۲سالگی ایپ من:چان واه شو فوت می کندولی قبل ازمرگ خودازشاگرد ارشدش،انجی چونگ سو می خواهدکه به ایپ

سی کنگ چو تز چون

جمعه, ۲۶ آذر ۱۳۹۵ توسط

استاد چو تز چون (chow tze chuen) یکی ازمعدود هنرجویانی می باشد،که به مدت ۱۷ سال بصورت خصوصی نزد استاد اعظم ایپ من به فراگیری وینگ چون پرداختند. مختصری ازبیوگرافی این استاد بزرگ راجهتآشنایی بیشتر حضورعلاقمندان به وینگ چون ارائه می گردد. استاد چودرسال ۱۹۲۵ چشم به جهان گشود.استاددرابتدادرسال۱۹۵۵به مدرسه وینگ چون ایپ من درخیابان Lee tat درمنطقهYau Ma Tei درهنگ کنگ

سی کنگ دونالد مک

جمعه, ۲۶ آذر ۱۳۹۵ توسط

سی کنگ مک یک استادتمام وقت می باشد.اومسئول آموزش وگسترش وینگ چون کونگ فو،گذشته ازسرگرمی ،به عنوان یک علاقه شدیدویک باوردرکونگ فوی چینی علی الخصوص وینگ چون است سی کنگ مک درسال ۱۹۶۱درکشورهنگ کنگ چشم به جهان گشودودرسال ۱۹۷۹فراگیری وینگ چون راآغازنمود.ایشان مفتخربه شاگردی استادبزرگ چوتزچون(Chow Tze Chuen)گردیدکه یکی ازمعدودشاگردان مستقیم ونزدیک استادفقیدایپ من بود.

سی فو محسن باسو

جمعه, ۲۶ آذر ۱۳۹۵ توسط

متولد ۱۳۵۵ در شهر اصفهان و کارشناس حسابداری می باشد.او هنر های رزمی را از سال۱۳۶۸ با کاراته – توآ – کونگ فو شائولین – ووشو – بوکس و کالی اسکریما شروع نمودند. ایشان ازسال ۱۳۷۴باسیستم وینگ چون آشناشده وازهمان سالهاتمرینات خودرابصورت جدی آغازکردند.سپس ازسال۱۳۷۶مسئولیت تدریس این سبک اصیل وسنتی راعهده داربوده اندومتعهدشده تاخودراوقف وینگ

سمینار CHI SAO & FOOT WORK

جمعه, ۲۶ آذر ۱۳۹۵ توسط

درتاریخ ۱۱و۱۲ اردیبهشت ماه ۹۴ سمینارتخصصی وینگ چون کونگ فو(IWCO)،باحضورچهره محبوب ونام آشنای وینگ چون دنیاسی کنگ دونالدمک ،یکی ازبرجسته تریاساتیدوینگ چون حال حاضردردنیا،عضواصلی ودائمی اتحادیه وینگ چون دنیا،مسئول برگزاری مسابقات جهانی وینگ چون وهمچنین کارگردان صحنه های رزمی فیلم جذاب ودیدنی ایپ من ۱،وباحضورجمع کثیری ازمربیان وهنرجویان درشهراصفهان ،وباموضوع (Foot Work & Foot Work in

شهریه کلاس های عمومی درسال 96

جمعه, ۲۶ آذر ۱۳۹۵ توسط

ه–زینه کلاس های عمومی در سال 96به مبلغ 85000تومان بصورت ماهیانه می باشد —هزینه لباس های فرم(تیشرت وشلوار)هر دست 70000 تومان لوگوی سفید رنگ

سمینار SIU NIM TAO& CHI SAO

جمعه, ۲۶ آذر ۱۳۹۵ توسط

سمینارچی سائووسی ونیم تائو: باحضورسی کنگ دونالد مک درتاریخ ۴-۳ بهمن ماه ۱۳۹۲ وباحضور جمع کثیری ازهنرجویان ومربیان وینگ چون درشهراصفهان برگزارگردید

نکات مهم واساسی ۴

جمعه, ۲۶ آذر ۱۳۹۵ توسط

مرکزبدن (Chung Seen): درسیستم وینگ چون بیشترتکنیک ها ازمرکزبدن شکل می گیرد زیرا قدرت ودقت ضربات ازاین طریق بیشترودقیق تر خواهد بودوهمچنین دارای اهمیت ویژه ای دروینگ چون می باشد.یک وینگ چون کارتا می تواندمرکزبدن خود رابسته واجازه نفوذبه مرکزبدن خودتوسط حریف های دیگررانمی دهد،همانطورکه می دانید بیشترین نقاط حساس وحیاطی بدن درمرکزواقع شده است

بالا